W każdej sekundzie każdej minuty,
każdej godziny, każdego dnia ...
gdzieś na świecie ktoś kupuje
produkt H&H

a w co 10-tej sekundzie
produkt H&H
jest kupowany w Polsce.

 Copyright © 2008-2013 by Connect Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone